Pakiet startowy i nagrody


PAKIET STARTOWY

 • Uczestnicy biegu głównego i marszu nordic walking w ramach pakietu startowego otrzymają:
 • numer startowy z chipem,
 • ­­­­pamiątkowy medal XXXII Crossu Świętojańskiego,
 • książeczkę uczestnika Crossu,
 • napoje na trasie i na mecie oraz gorący posiłek,
 • możliwość otrzymania dodatkowej nagrody po biegu/marszu (warunkiem zachowanie numeru startowego)
 • Nieodebranie pakietu w dniu zawodów oznacza rezygnację z niego.
 • Uczestnicy biegów dzieci i młodzieży otrzymają napój i baton regeneracyjny po biegu oraz dyplom uczestnictwa w XXXII Crossie Świętojańskim.
 • Dla wszystkich uczestników zawodów Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne i ubezpieczenie biegu.

 

NAGRODY

Duży Cross (bieg główny):

 • Klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn:
  • puchary za zwycięstwo,
  • medale dla 3 pierwszych miejsc,
  • nagrody pieniężne dla 3 pierwszych miejsc (1 m-ce – 300 zł, 2 m-ce 200 zł, 3 m-ce 150 zł).
 • Klasyfikacja narodowa kobiet i mężczyzn (dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej):
  • nagrody pieniężne dla 3 pierwszych miejsc (1 m-ce – 300 zł, 2 m-ce 200 zł, 3 m-ce 150 zł).
 • Kategorie wiekowe:
  • puchary za zwycięstwo,
  • dyplomy dla 3 pierwszych miejsc,
  • nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc,
  • osoby dekorowane w kategoriach Open i narodowej nie będą klasyfikowane i nagradzane
   w kategoriach wiekowych.
 • Kategorie specjalne:
  • w kategoriach Najlepszy Pogórzanin i Najlepsza Pogórzanka oraz Najlepszy Biegacz i Najlepsza Biegaczka Powiatu Cieszyńskiego puchary dla zwycięzców oraz dyplomy i nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3,
  • nagroda rzeczowa dla najstarszego uczestnika Crossu,
  • nagroda w wysokości 500 zł za pobicie rekordu trasy (38 min i 46 s).

 

Marsz Nordic Walking:

 •  dyplomy dla wszystkich uczestników marszu,
 • upominki dla 3 pierwszych mężczyzn i kobiet.

 

Biegi dzieci i młodzieży:

 •  puchary dla zwycięzców,
 • medale za miejsca 1-3,
 • nagrody rzeczowe za miejsca 1-6,
 • nagroda rzeczowa dla najmłodszego uczestnika Crossu.

Po zakończeniu wszystkich biegów przewidziane są także dodatkowe nagrody niespodzianki dla uczestników biegu głównego i marszu nornic walking.

Projekt medalu wkrótce!!